Home

Welkom op mijn site

Een samenleving waarin mensen worden gezien, gehoord en waarin zij optimaal kunnen meedraaien. Een samenleving waarin ieder mens van belang is en waarin we gezamenlijk toewerken naar een sociale, veilige en gezonde leefomgeving. Vanuit mijn onderneming werk ik eraan om dit samen met overheden en maatschappelijke organisaties, stap voor stap, mogelijk te maken. Het is waar ik naar streef en waar ik mijn professie van heb gemaakt.

Ik ben Maaike Kluft. Met meer dan 10 jaar ervaring in het sociaal-maatschappelijke en culturele domein, ben ik expert op het betrekken van kwetsbare groepen bij de samenleving, de transities in het sociale domein en het verbeteren van lokale zorg en ondersteuning.

Ik ondersteun gemeenten, kenniscentra en organisaties uit zorg & welzijn en de culturele sector in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken op lokaal niveau. Deze organisaties weten mij te vinden als:

Adviseur – Projectcoƶrdinator – Verandermanager – Onderzoeker – Trainer