Over Maaike

Sinds 2005 houd ik mij bezig met de aanpak van maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein. Ik ben uitvoerend maatschappelijk werker geweest en heb daarnaast ruim 10 jaar ervaring als projectcoördinator en onderzoeker bij o.a. Movisie en het lectoraat Sociaal Werk van Hogeschool InHolland. Hierdoor begrijp ik het sociale domein zowel vanuit de praktijk als vanuit de beleidskant. De transities in het sociale domein heb ik op nauwe voet gevolgd en ik heb op diverse manieren bijgedragen aan het vertalen van sociaal beleid naar integrale en passende zorg en ondersteuning. Al deze kennis en ervaring in maatschappelijk werk, onderzoek & advies, ontwikkeling van praktische aanpakken en training van sociale professionals, maken mij een allround projectcoördinator.

Als we willen leven in een gezonde en sociale samenleving, dan moeten we daar allemaal een steentje aan bijdragen. Mijn bijdrage heeft altijd als doel om een krachtige samenleving te realiseren, waarin mensen zich gezien, gehoord en betrokken voelen. Hier ligt mijn passie.

Ik geloof erin dat we deze gezonde en sociale samenleving kunnen creëren door mensen en domeinen met elkaar te verbinden, slimme aanpakken voor vraagstukken te ontwikkelen en te zorgen dat we naar elkaar blijven omkijken. Om complexe vraagstukken te verhelderen en aan te pakken, hebben we elkaar nodig. Met een realistische blik, kleine zichtbare stappen vooruit en hard werken kunnen we samen een verschil maken. Afhankelijk van het vraagstuk, de organisatie en de betrokkenen kan dit verschil gemaakt worden door onderzoek, een prikkelend artikel, een verandertraject, een praktisch instrument of door het organiseren van een bijeenkomst of evenement. Uiteraard wordt de aanpak altijd bepaald in onderling overleg met de opdrachtgever. Ik doe wat nodig is.

Mijn werkervaring, publicaties en opleiding vindt u op mijn LinkedIn pagina.